Privacybeleid

Privacy statement Lijf Support

Lijf Support Lijf Support, gevestigd aan Pullelaan 3, 3571JB Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lijfsupport.com
Pullelaan 3 3571JB Utrecht
06-39589285

EW Lindeijer is de functionaris Gegevensbescherming van Lijf Support. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lijf Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We slaan het BSN nummer en ziektekostenverzereringsgegevens van onze klanten niet langer op. Indien vergoeding door een ziektekostenverzekeraar aan de orde is, vragen wij bij elk bezoek opnieuw om deze gegevens te verstrekken ten behoefte van de facturering. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Lijf Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, met als grondslag gerechtvaardigd (commercieel) belang:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Door te registreren als klant gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde gegevens (beveiligd) bewaard mogen worden en u een nieuwsbrief mag worden toegezonden.

Medische clientdossiers
Daarnaast dien ik als zorgverlener medische dossiers bij te houden van cliënten die gebruik maken van de zorgfunctie (shiatsu)therapie. Zo lang en voor zover ik therapie geef zal ik deze dossiers bewaren. Indien ik stop met deze zorgactiviteit zal ik alle dossiers vernietigen; als ik onverwacht overlijd zorgt mijn executeur testamentair voor deze vernietiging. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lijf Support kent geen geautomatiseerde verwerkingen die tot besliuten leiden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lijf Support) tussen zit. Lijf Support gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– WordPress als website met diverse applicaties, waaronder een teller van het aantal bezoekers, echter zonder analyse van gegevens van websitebezoekers
– JoeBooking Salon Pro als boekingsmedium
– Really Simple SSL en Akismet Anti-Spam als onderdeel van mijn beveiligingssysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lijf Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Personalia, (email)adres en telefoonnummer(s): bewaartermijn 15 jaar; reden: zogenaamd gerechtvaardigd belang

– (Medisch) clientdossier: bewaartermijn 15 jaar; reden: verplichting als zorgverlener

Delen van persoonsgegevens met derden
Lijf Support verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk betekent dit dat wij GEEN gegevens verstrekken aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lijf Support gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lijf Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klacht indienen bij APg
Lijf Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lijf Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik ben nu ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode als zorgverlener heb ik een beroepsgeheim. De persoonsgegevens worden beveiligd met een wachtwoord en slechts op één beveiligde computer opgeslagen. Er worden regelmatig back-ups gemaakt op een beveiligde externe schijf. Ik hoef formeel alleen een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat zal ik dan ook doen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

Met vriendelijke groeten,

Erwin Lindeijer