Intentie

Mijn intentie is om met massage en begeleiding te ondersteunen bij je ontwikkeling. Dat kan zijn om je beter in hun lijf te voelen, meer tot rust te komen, pijnlijke spieren te verzachten, en om meer inzicht te krijgen in wat er speelt in je lijf en leven.

Er wordt begeleid vanuit een boeddhistische intentie, op basis van de Zijnsoriëntatie. Centrale uitgangspunten daarbij zijn:

  • Om te beginnen is het OK wat er is, wat het ook is
  • Eerst ontspanning en ruimte, daarna pas “werken”
  • De begeleider voelt wel mee, maar gaat niet mee in gedachten of emoties, blijft aanwezig en biedt ruimte en bedding
  • Nieuwsgierigheid naar en respect voor ieder mens, los van het gedrag

Mijn intentie is dan ook om zonder vooroordeel en liefdevol betrokken te zijn bij alles wat zich aandient. Of het nu een fysieke of persoonlijke houding betreft, of een ‘afwijking’ ten opzichte van wat ‘men’ normaal vindt. Elke vraag is welkom en zal ik serieus nemen.

Voor serieuze gezondheidsklachten is een goed contact met de huisarts voorwaarde. Ik wil hier verantwoord mee om gaan.

Maar je kunt ook gewoon jezelf laten verwennen!

Logo
Het logo van Lijf Support weerspiegelt mijn intentie. De L stelt de cliënt voor, die met een stevige basis en het hoofd licht en open weer kan vertrekken na een behandeling. De liggende S die neigt naar een acht (lemniscaat) is symbool voor de masseur/begeleider, zorgvuldig aanwezig en gebruik makend van beschikbare energiebronnen.